Հետազոտություններ

Հարգելի օգտատեր,
այս բաժնում դու կարող ես ծանոթանալ էկոլոգիական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական, ինչպես նաև քաղաքացիական ակտիվության հարցերի հետ առնչություն ունեցող մասնագիտական հետազոտություններին և վերլուծություններին։

1․ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն․

2․ Երևանի պետական համալսարանի օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի վարիչ, երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռուբեն Մովսեսյանի հոդվածները.

3․ Զեկույց Հայաստանի Ախթալա քաղաքում հանքարդյունաբերության բնապահպանական և առողջապահական հետևանքների վերաբերյալ: Պատրաստված՝ Ռուզաննա Գրիգորյանի կողմից, հանրային առողջապահության մագիստրոս, բժշկուհի:
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (ՀԱՀ) 2015թ. մայիս

Իրավիճակը Հայաստանի Ախթալա քաղաքում. Հանքարդյունաբերության բնապահպանական և առողջապահական հետևանքները

4․ Հետաքննությունը կատարվել է Հետաքննական լրագրության դանիական ասոցիացիայի աջակցությամբ (Scoop): ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ #211,19․11․2009
Հետաքննություն Կապանի էկոլոգիական վիճակի վերաբերյալ

5․ ՄԵՂՐԻԳԵՏ, ՈՂՋԻ ԵՎ ԱՐԾՎԱՆԻԿ ԳԵՏԵՐԻ ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱԼՅՈՒՄԻՆՈՎ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ
4 POLLUTION LEVEL OF THE MEGHRIGET, VOGHCHI AND

6․ Շնող գետի ջրի որակի դինամիկան 2009-2015թթ․ ընթացքում. Սեյրան Մինասյան ՀՀ ԳԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

7. Գեղարոտ գետի ջրաքիմիական վերլուծություն 2007-2014թթ համար. Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ջրի որակի մասնագետ Լիանա Մարգարյան

8. «Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ» ՓԲԸ-ի «Նահատակ» պոչամբարի ազդեցությունը Մեծ Այրում եւ Ճոճկան համայնքների այգիներում աճող դեղձի քիմիական բաղադրության վրա – Սեյրան Մինասյան

9. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (ՀԱՀ)
Երեխաների արյան մեջ կապարի պարունակության հետազոտություն Ախթալա, Ալավերդի և Երևան քաղաքներում։ Ալավերդի քաղաքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատում։

10․ Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (ՀԱՀ) – Հանքարդյունաբերական համայնքների շրջակա միջավայրի անկախ մշտադիտարկման արդյունքներ․

11. Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատում – 2014

12. Վերջնական հաշվետվություն Արարատյան դաշտի հորատանցքերի, բնական աղբյուրների և ձկնային տնտեսությունների գույքագրման և հաշվառման վերաբերյալ – 2016

13․ ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԻ ՋՐԵՐԻ ԵՎ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԹԵՐՄԱԼ ՋՐԵՐԻ ԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

14․ ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

15. ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. Թթվային ապարների դրենաժի գոյացման պոտենցիալը և մակերեսային ու ստորգետնյա ջրերի վրա դրա ազդեցության գնահատականը – հունիսի 18, 2017թ – Բլու Միներալս Քընսալթընսի, Ավստրալիա

16․ Հայաստանում Լիդիանի Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի նախագիծը չունի պատշաճ բնապահպանական գնահատական, իսկ երկարատև թթվագոյացումը սպառնում է ջրի որակին. Ամփոփում և խորհուրդներ – Հուլիսի 24, 2017թ

17․ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագծին ՀՀ բնապահպանության նախարարության տված դրական եզրակացությունը եզրակացություն – 29․04․2016

18․ Ամուլսարում գետակներից մեկի ջրի նմուշի փորձարկումների արդյունքները – 10․09․2018

19․ «Լիդիան Ինթերնեշնլ» (Ամուլսար Գոլդ Փրոջեքթ) նախագծի մեջ ՄՖԿ-ի ներդրումների շուրջ ՀԱՊԽ-ի հետաքննության մասով ՄՖԿ-ի պատասխանի մշտադիտարկում02․10․2018

20. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԵՐ  ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ  ԵՎ  ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ  ՈՍԿՈՒ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ  ՌԻՍԿԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ - Դր. Անդրե Սոբոլևսկի և Դր. Էնն Մայեսթ, 23.09.2018

21․ «ԷԼԱՐԴ»-«ԹիԱրՍի» ընկերությունների ուսումնասիրությունը – 22․07․2019

In English

Share Button