Posts Tagged "խորքային էթիկա"

Հանքարդյունաբերության խորքային էթիկան․ պրոֆեսոր Հենրի Թերիո

Հանքարդյունաբերության խորքային էթիկան․ պրոֆեսոր Հենրի Թերիո

Դեկտեմբերի 12-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխումների նախաձեռնության (ՀՕԲՆ)[1] կլոր սեղան-քննարկման բանախոսներից մեկը Ուրսեստերի պետական համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Հենրի Թերիոն էր, ով ելույթ ունեցավ հանքարդյունաբերության խորքային էթիկայի թեմայով: Հայաստանում հանքարդյունաբերության ներկան ու ապագան քննարկելիս…
Կարդալ ավելին

Share Button