News

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների առավելագույն հզորությունը կրկին սահմանել մինչև 10 ՄՎտ. առաջարկ կառավարությանը

Մինչև 2011 թվականը Հայաստանում փոքր ՀԷԿ-երի տեղակայված հզորությունների համար առավելագույն շեմ էր հաստատված 10 ՄՎտ-ը։ Դա շատ ճիշտ մոտեցում էր, որը համապատասխանում էր ինչպես մեր գետերի ջրաբանական և ձևաբանական առանձնահատկություններին, այնպես էլ միջազգայնորեն ընդունված պրակտիկային։

Բայց 2011 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց մի որոշում, որով առաջարկվեց Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորություն սահմանել մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորությունը: Հատկանշանական է, որ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը կառավարությանը որպես հիմնավորում ներկայացրել էր ընդամենը մի փաստարկ․ «Հայաստանի Հանրապետությունում հիդրոէներգետիկայի զարգացումը խրախուսելու նպատակով» (տես կառավարության 08․09․2011թ․ նիստի օրակարգի վերջին կետը)։ Հատկանշանական նաև, որ այդ որոշման նախագծին կից տեղեկանք-հիմնավորման մեջ ոչ մի պետական կամ այլ կառույցների կարծիք ներկայացված չէ՝ ինչը պարտադիր արվում է կառավարության որոշումներ ընդունելուց առաջ։

Հայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնությունը այս խնդիրը ժամանակին ուսումնասիրել է և պարզել, որ այս որոշումն ընդունվել է միայն մեկ տնտեսվարողի՝ «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» ՍՊ ընկերության, շահերը սպասարկելու համար, որպեսզի էլեկտրաէներգիայի գնման սակագնի բարձրացման արդյունքում կտրուկ ավելանան նրանց եկամուտները։ Դեռ 2015 թվականին հրապարակված «Տարեկան 1,5 միլիարդ դրամ է նվիրվում «ՁորաՀԷԿ»-ի սեփականատերերին» հոդվածում հակիրճ նկարագրված է վերոնշյալ որոշման իրական նպատակն ու ակնհայտ կոռուպցիոն, հովանավորչական բնույթը։

Նշենք նաև, որ 2011 թվականից հետո 10-30 ՄՎտ դրվածքային հզորություն ունեցող և ոչ մի նոր ՓՀԷԿ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի կառուցվել։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, և ՀՀ նոր կառավարության կողմից որդեգրած գաղափարախոսությունը՝ առաջարկում ենք քննարկել և ընդունել հետևյալ որոշումը փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորություն սահմանելու վերաբերյալ առաջարկության մասին․

«Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ե» ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորություն սահմանել մինչև 10 ՄՎտ տեղակայված հզորությունը»:

Հայկական բնապահպանական ճակատ (ՀԲՃ) քաղաքացիական նախաձեռնություն
Էլ. փոստ՝   armecofront@gmail.com

 

Share Button

Մեկնաբանություն

comments

Tagged: ,