News

Դեպի էկո համայնք. Լիճք ծրագրի հանրային հաշվետվություն

Ներկայացնում ենք Դեպի էկո համայնք ծրագրի բյուջեն, որպեսզի մեր բոլոր հայրենակիցները՝ Հայաստանում և նրա սահմաններց դուրս, կարողանան մանրամասնորեն տեղեկանալ, թե գյուղերին օգնելու համար, օրինակ, մեղվապահական ծրագիր իրականացնելիս, որքան գումար է անհրաժեշտ: Այս ծրագրի օրինակով կարելի է կազմել և իրականացնել գյուղատնտեսական բազմաթիվ այլ ծրագրեր:

Share Button

Մեկնաբանություն

comments